‘Brad Chittick – Ray White Leaders’ Thursday Competition

RESULTS

18 FEBRUARY, 2021

‘Brad Chittick - Ray White Leaders' Thursday Competition | Stableford

1 Jesse Lange 40
2 Mike Falloon 39
3 Nuki Gordon 37